Met vetleaflet, altijd en overal toegang tot uw recente diergeneeskundige bijsluiter

Voor elk diergeneeskundig geneesmiddel bestaat er een bijsluiter voor het publiek (bijgevoegd in de verpakking van het geneesmiddel) en een samenvatting van de kenmerken van het product of SKP (specifiek bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars). Voor toegang tot de SKP dient u zich vooraf te registreren en heeft u ook toegang tot de web services.

Op deze website kunt u de bijsluiter voor het publiek en de SKP van in België vergunde en gecommercialiseerde geneesmiddelen voor dierlijk gebruik, met vrije aflevering of onderworpen aan een voorschrift, raadplegen en afdrukken.

De bijsluiter voor het publiek en de SKP van de geneesmiddelen worden voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld.
Raadpleeg altijd uw dierenaarts of apotheker voordat u een geneesmiddel toedient aan dieren.