Verwerkingsproces van de bijsluiters

Hieronder vindt u een schematische voorstelling hoe de bijsluiters in vetleaflet.be worden verwerkt.


PIL en SKP bijsluiters

De Regulatory Affairs medewerker stuurt de PIL en SKP bijsluiters in Word format door naar MedDb op een vast e-mail adres.

Verwerking van de bijsluiters

De verwerking van de bijsluiters in de database gebeurt volgens de EMA structuur. Alle vermelde gegevens worden hierbij toegevoegd en er gebeurt een interne QC.

Goedkeuring voor publicatie

Een interne QC wordt uitgevoerd voor publicatie. Indien gewenst kan een tweede QC worden gedaan door het bedrijf. Een link wordt dan doorgestuurd naar Regulatory Affairs. Deze geeft de goedkeuring voor publicatie. Dit proces kan herhaald worden.

Publicatie van de bijsluiters

De bijsluiters worden gepubliceerd op vetleaflet.be.

Raadpleging van de bijsluiters

Iedereen kan vrij alle publieke bijsluiters raadplegen en afdrukken. Dierenartsen, apothekers en andere gezondheidszorg beoefenaars kunnen de wetenschappelijke bijsluiters gestructureerd raadplegen na registratie. Apothekers en o.a. ziekenhuizen kunnen via een url datalijst de bijsluiters integreren in hun formularium.

Maandelijkse nieuwsbrief

Maandelijks wordt een nieuwsbrief gegenereerd met de nieuwe en geüpdatet bijsluiters. Deze wordt verzonden naar alle geregistreerde dierenartsen en apothekers. Belangrijke bijkomende informatie kan hier worden toegevoegd.