Belangrijke informatie aangaande diergeneeskundige geneesmiddelen

Diergeneeskundige geneesmiddelen, die uitsluitend op medisch voorschrift mogen afgeleverd worden, vallen onder dezelfde wettelijke beschikkingen inzake aflevering als voorschriftplichtige humane geneesmiddelen.


 

Amcra stelt een Formularium voor verantwoord gebruik van antibacteriële middelen bij dieren voor. Dit formularium is opgesteld alshulpmiddel en ondersteuning van de dierenarts-practicus bij het rationeel en selectief voorschrijven, verschaffen en toedienen van antibacteriële middelen bij dieren. De bedoeling van het opstellen van richtlijnen voor antibacteriële behandeling is het bevorderen van een verantwoord en voorzichtig gebruik van antibacteriële middelen door de praktijkdierenarts, om op deze manier de selectie en verspreiding van antibacteriële resistentie tegen te gaan. De dierenarts is en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze om al dan niet antibacteriële middelen in te zetten, en voor de keuze van het antibacterieel middel, indien antibacteriële therapie noodzakelijk is. Klik hier voor meer info.