Ons team

MedDb nv heeft sinds 2007 een ruime ervaring opgebouwd in databeheer voor medisch en farmaceutische doeleinden. Heel specifiek wat betreft het beheer van de geneesmiddelenbijsluiters.

Deze worden aangeleverd in een Word document door het farmaceutisch bedrijf via een speciaal daartoe gemaakt e-mail adres. Wij beschouwen steeds 5 bijsluiters per geneesmiddel: 3 PIL (of publieke bijsluiters), NL, FR en Duits en 2 wetenschappelijke bijsluiters (NL en FR). Deze worden vakkundig behandeld door data analysten die deze bijsluiters omzetten in een XML bestand. Hierbij wordt nauwlettend gezien dat alle gegevens, tekeningen en tabellen perfect worden omgezet. Daar dit een arbeidsintensief werk is wordt dit uitgevoerd in een administration tool en een database omgeving die de analyst helpt bij deze taak. Worden er onregelmatigheden opgemerkt dan wordt de verantwoordelijke van het farmaceutisch bedrijf (meestal de regulatory responisble) gecontacteerd.

Het omzetten naar een XML bestand geeft het grote voordeel dat de bijsluiter intelligent kan worden benaderd door de gebruiker, zijnde de patiënt of de arts of apotheker. Alle bijsluiters worden in de EMA (European Medical Association) hoofdstukken geplaatst zodat men snel naar het gewenste deel kan gaan. Dit ten opzichte van een pdf file waar alle data gewoon worden overgenomen en dan vaak niet goed leesbaar meer zijn.

Er worden nuttige data bijgevoegd zoals foto van het geneesmiddel, ATC 5 classificatie en alle prijs en terugbetalingsgegevens samen met de afleveringsmogelijkheid. Er wordt op het einde een interne quality control uitgevoerd op de nieuwe of aangepaste bijsluiter maar deze wordt slechts publiek gemaakt na goedkeuring van het betrokken farmaceutisch bedrijf. Dit gebeurd via een intelligente link waarop men deze kan goedkeuren of niet. Bij niet goedkeuring herstart de cyclus.

Alle bijsluiters worden binnen de 5 werkdagen behandeld. Het resultaat kan gezien worden op diverse websites, in ziekenhuis formularia en andere instellingen zoals FCFI en APB.

De doelstelling is om de referentie up-to-date bijsluiter databank van alle geneesmiddelen te kunnen aanbieden aan alle gezondheidszorgverstrekkers.