Amcra: Oproep aan dierenartsen voor deelname aan onderzoek over voorkomen van ongevoeligheid (resistentie) van bacteriƫn voor antibiotica

Deze vragenlijst is voor alle dierenartsen in Vlaanderen en Nederland, het maakt hierbij niet uit of u praktiseert. De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De vragenlijst bestaat uit vragen en stellingen over o.a. antibioticaresistentie, deskundigheidsbevordering en informatiebronnen.

U hoeft voor het invullen van deze vragenlijst geen specifieke zaken op te zoeken, gebruik uw spontane ingeving. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

https://hsc.premiumsurvey.datacoll.nl/nq.cfm?q=3D0C2156-D41E-4E61-BD62-E50FD48163EC

Afgelopen jaar is het I-4-1-Health onderzoek gestart in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Dit onderzoek richt zich op het voorkomen van ongevoeligheid (resistentie) van bacteriën voor antibiotica. Het grensoverschrijdende karakter en het feit dat zowel bij mens als dier tegelijk alles op dezelfde manier in kaart wordt gebracht maakt dit project uniek. I-4-1-Health brengt resistentie in kaart met als doel om verdere resistentie te voorkomen, te beheersen en te bestrijden. Binnen het onderzoek is de Universiteit Gent coördinator binnen het werkpakket netwerk opbouwen en kennis delen veehouderij met als doel te komen tot een innovatief kwaliteitssysteem voor infectiepreventie en “antimicrobial stewardship” bij veehouderijen.

Vanuit het i-4-1-Health onderzoek heeft het werkpakket publieke gezondheid als streven om een kennisplatform te ontwikkelen rond antibioticaresistentie voor zowel medewerkers in de humane gezondheidszorg en dierenartsen. Hiervoor is een nulmeting ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van een digitale vragenlijst.  We willen jullie vragen om hieraan mee te doen.